cosmo2013
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2255 W5994D1155L3094)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win cosmo2013 (2234) khoa52tp (2063) 15S
2 win cosmo2013 (2213) jamezhou (2042) 31S
3 lose cosmo2013 (2250) carikawan (2163) 23S
4 win cosmo2013 (2227) xin_hoa (2079) 67S
5 lose cosmo2013 (2278) Quechi (1898) 1S
6 win satthu76 (2309) cosmo2013 (2261) 28S
7 win cosmo2013 (2237) Tranthehuong (2109) 20S
8 win cosmo2013 (2219) NgocThang54 (1991) 20S
9 lose cosmo2013 (2262) ngotam37 (2061) 1S
10 win cosmo2013 (2240) ngotam37 (2083) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cosmo2013, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames