y2008
Cờ nhanh: 1927 W2169D131L2362
Cờ chậm: 1974 W3300D380L3495)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose takwah (2002) y2008 (1989) 34S
2 draw hoangbanco (2008) y2008 (1989) 77S
3 draw y2008 (1991) xzhang0915 (1912) 70S
4 lose xzhang0915 (1893) y2008 (2010) 39S
5 lose hongthatcong (2094) y2008 (2038) 29S
6 lose y2008 (2050) zcj (2158) 22S
7 lose zcj (2145) y2008 (2063) 34S
8 lose hamhocco (1988) y2008 (2081) 21S
9 win y2008 (2062) tuan20032006 (2179) 26S
10 win tuan20032006 (2199) y2008 (2042) 45S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by y2008, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames