y2008
Cờ nhanh: 1967 W2188D131L2381
Cờ chậm: 2067 W3870D444L4020)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose y2008 (2087) NVDuan (2282) 47S
2 win y2008 (2062) quytocngheo (1958) 54S
3 win y2008 (2026) anhphieulang (2092) 35S
4 win y2008 (1974) Caphe_amazon (2366) 34S
5 win truong_voky (2006) y2008 (1938) 57S
6 lose Haiky65 (2075) y2008 (1950) 63S
7 lose y2008 (1980) guyen (2072) 34F
8 lose guyen (2059) y2008 (1993) 52F
9 draw DoNgoc8 (1943) y2008 (1950) 51S
10 win y2008 (1934) DoNgoc8 (1959) 45S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by y2008, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames