trunghh284
Cờ nhanh: 1733 W250D18L255
Cờ chậm: 1796 W420D62L396)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win trunghh284 (1764) bacbinhhd (1773) 35S
2 win trunghh284 (1730) Vitcon113 (1773) 39S
3 lose trunghh284 (1763) Vitcon113 (1740) 26S
4 lose Vitcon113 (1703) trunghh284 (1800) 29S
5 win trunghh284 (1771) Vitcon113 (1732) 29S
6 lose nine7 (1799) trunghh284 (1786) 41S
7 win nine7 (1816) trunghh284 (1769) 33S
8 win trunghh284 (1716) Lienkiet (1760) 33F
9 lose votulaclu (1811) trunghh284 (1800) 84S
10 draw duong77 (1784) trunghh284 (1801) 44S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by trunghh284, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames