abraham2014
Cờ nhanh: 2006 W180D7L139
Cờ chậm: 2169 W3822D323L3065)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose abraham2014 (2186) vuthuha (2140) 36S
2 lose aftrain (2111) abraham2014 (2204) 40S
3 lose duylinh2103 (2252) abraham2014 (2218) 34S
4 win coboho (2018) abraham2014 (2208) 33S
5 win coboho (2029) abraham2014 (2197) 44S
6 lose abraham2014 (2207) i_rule (2410) 17S
7 lose abraham2014 (2220) Peter2016 (2191) 69S
8 win Peter2016 (2203) abraham2014 (2208) 13S
9 win bia4mua (1997) abraham2014 (2198) 23S
10 win geza18 (2163) abraham2014 (2183) 100S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by abraham2014, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames