abraham2014
Cờ nhanh: 1758 W3540D75L3354
Cờ chậm: 2266 W4921D422L3934)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hackbegin (1686) abraham2014 (1776) 38F
2 win kaza (1824) abraham2014 (1759) 27F
3 lose abraham2014 (1773) kaza (1810) 33F
4 lose abraham2014 (1788) syhc (1814) 25F
5 lose syhc (1798) abraham2014 (1804) 24F
6 lose abraham2014 (1824) thaists (1687) 30F
7 win thaists (1699) abraham2014 (1812) 16F
8 win abraham2014 (1798) sydneyee (1755) 34F
9 win sydneyee (1770) abraham2014 (1783) 44F
10 lose lam1van (1819) abraham2014 (1798) 28F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by abraham2014, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames