BEN1999
Cờ nhanh: 1604 W3293D757L4447
Cờ chậm: 1509 W1D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose BEN1999 (1521) thienvo (1431) 31F
2 lose BEN1999 (1550) BaDuc118 (1585) 5F
3 draw BEN1999 (1554) rexita (1478) 40F
4 lose BEN1999 (1589) simitran41 (1525) 10F
5 lose BEN1999 (1590) yeuanh (2394) 28F
6 win BEN1999 (1563) Dragon0 (1486) 65F
7 lose BEN1999 (1597) Toantitbi (1548) 20F
8 lose henryhootp (1875) BEN1999 (1605) 31F
9 lose BEN1999 (1632) Excelo_0282 (1706) 19F
10 lose BEN1999 (1641) mayrui1001 (1875) 16F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by BEN1999, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames