wasay123
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2385 W633D148L413)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win jeffmike (2285) wasay123 (2372) 26S
2 win liembhxh (2121) wasay123 (2363) 49S
3 lose Keisatsu (2561) wasay123 (2384) 52S
4 win vuong81 (2155) wasay123 (2375) 50S
5 win vuong81 (2165) wasay123 (2365) 42S
6 win usd (2284) wasay123 (2352) 34S
7 win wasay123 (2334) happy2000 (2423) 48S
8 win happy2000 (2442) wasay123 (2315) 44S
9 win U1956 (2070) wasay123 (2306) 61S
10 win frank11435 (2068) wasay123 (2297) 14S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by wasay123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames