wasay123
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2157 W520D125L362)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win songtutay (2081) wasay123 (2143) 22S
2 win wasay123 (2132) xiaotiantian (1973) 25S
3 win xiaotiantian (1984) wasay123 (2121) 29S
4 win mjukilo (2092) wasay123 (2106) 27S
5 lose wasay123 (2123) mjukilo (2075) 24S
6 win wasay123 (2111) TuanB (1986) 24S
7 draw TuanB (1983) wasay123 (2114) 37S
8 lose Bangnguyen47 (1827) wasay123 (2164) 10S
9 lose wasay123 (2218) Bangnguyen47 (1773) 38S
10 lose Bangnguyen47 (1716) wasay123 (2275) 62S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by wasay123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames