tranhai123
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2120 W1623D140L1651)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tranhai123 (2106) choison (2059) 66S
2 win tranhai123 (2092) polkm (2037) 29S
3 win tranhai123 (2079) Khuongvy (2005) 22S
4 lose TruongVoKy13 (2238) tranhai123 (2090) 20S
5 lose tranhai123 (2102) TruongVoKy13 (2226) 25S
6 win LCC06 (2078) tranhai123 (2087) 21S
7 lose tranhai123 (2104) LCC06 (2061) 51S
8 win hiennhan_75 (2148) tranhai123 (2087) 18S
9 lose tranhai123 (2102) BenLuengB (2132) 25S
10 lose Sedbadrdmm (2115) tranhai123 (2118) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tranhai123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames