MaHoi
Cờ nhanh: 1708 W1571D165L1443
Cờ chậm: 2086 W8442D1938L7648)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win MaHoi (2040) HoangLeDuc (2287) 30S
2 draw MaHoi (2023) cobra (2343) 31S
3 win MaHoi (1988) thanhtlc (2039) 28S
4 win MaHoi (1952) tinhvui (2033) 78S
5 win MaHoi (1904) killerwhale (2203) 34S
6 win NguyenVanDo (2124) MaHoi (1857) 26S
7 lose thuacungvui1 (1857) MaHoi (1870) 24S
8 lose MaHoi (1883) HuyDo8 (1838) 38S
9 win hattieu01 (1879) MaHoi (1871) 20S
10 lose MaHoi (1893) pavel (1684) 1S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MaHoi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames