chaddyy
Cờ nhanh: 1908 W49306D1309L53115
Cờ chậm: 1463 W0D0L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose chaddyy (1908) antra1 (1806) 33F
2 win zdlan (2052) chaddyy (1888) 30F
3 win huangdi1 (1832) chaddyy (1874) 16F
4 lose chaddyy (1889) lloydt (1898) 24F
5 lose lloydt (1882) chaddyy (1905) 19F
6 win anh_x_us (1902) chaddyy (1889) 46F
7 lose LiemHyunhtx (1936) chaddyy (1903) 17F
8 lose chaddyy (1918) LiemHyunhtx (1921) 51F
9 lose gdeng (1988) chaddyy (1932) 45F
10 lose chaddyy (1957) muathuhoach (2059) 55F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chaddyy, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames