chessnut
Cờ nhanh: 1753 W14876D1123L15244
Cờ chậm: 1742 W46D9L34)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose anhbacky (1862) chessnut (1779) 34F
2 lose tommy1980 (1766) chessnut (1795) 41F
3 draw richie (1754) chessnut (1796) 38F
4 win chessnut (1779) daptra (1812) 46F
5 lose themoon1 (1811) chessnut (1794) 27F
6 lose chessnut (1807) pha82 (1886) 30F
7 lose pha82 (1872) chessnut (1821) 19F
8 lose chessnut (1838) kim46gm (1781) 45F
9 win chessnut (1821) myhey (1868) 41F
10 lose myhey (1853) chessnut (1836) 21F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chessnut, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames