chessnut
Cờ nhanh: 1689 W15675D1190L16110
Cờ chậm: 1683 W51D9L41)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose chessnut (1703) money (1761) 30F
2 win john123654 (1587) chessnut (1691) 42F
3 win chessnut (1678) john123654 (1600) 32F
4 lose hahaha (1735) chessnut (1708) 47F
5 lose zyxwvu6 (1721) chessnut (1741) 29F
6 lose chessnut (1774) mayconchosw (1750) 78F
7 lose cano1 (1736) chessnut (1810) 23F
8 win chessnut (1779) cano1 (1767) 34F
9 win cano1 (1802) chessnut (1744) 32F
10 lose Saothudo (1791) chessnut (1775) 55F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chessnut, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames