Catbui01
Cờ nhanh: 1630 W1862D100L2482
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Catbui01 (1610) soundmax (1757) 39F
2 win vinhaus (1680) Catbui01 (1592) 30F
3 win Catbui01 (1573) vinhaus (1699) 28F
4 lose Catbui01 (1587) HB6 (1624) 30F
5 lose HB6 (1609) Catbui01 (1602) 37F
6 lose Catbui01 (1615) Kate_Tsui (1712) 32F
7 win Kate_Tsui (1732) Catbui01 (1595) 27F
8 win masturbator (1691) Catbui01 (1576) 23F
9 win billsat (1698) Catbui01 (1556) 30F
10 lose pcau (1606) Catbui01 (1570) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Catbui01, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames