aews3
Cờ nhanh: 1964 W4122D229L4151
Cờ chậm: 1983 W3780D807L3097)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose aews3 (1980) doinichroi (1957) 30F
2 win aews3 (1966) tuanvp911 (1913) 33F
3 win tuanvp911 (1928) aews3 (1951) 27F
4 lose aews3 (1983) dannyvo (1983) 17F
5 win dannyvo (2019) aews3 (1947) 45F
6 win aews3 (1906) dannyvo (2060) 31F
7 lose aews3 (1944) Blue23 (1833) 36F
8 win aews3 (1928) CSC (1658) 36F
9 win CSC (1676) aews3 (1910) 57F
10 win aews3 (1890) CSC (1696) 37F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by aews3, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames