aews3
Cờ nhanh: 1873 W3814D208L3868
Cờ chậm: 2046 W3778D806L3092)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw aews3 (1884) Emtesong2016 (1680) 38F
2 win Emtesong2016 (1702) aews3 (1862) 33F
3 win aews3 (1837) Emtesong2016 (1727) 40F
4 win aews3 (1812) so3209 (1713) 50F
5 lose aews3 (1840) ducans (1896) 28F
6 lose LiemHyunhtx (1731) aews3 (1880) 20F
7 win aews3 (1854) LiemHyunhtx (1757) 52F
8 lose emtunghi (2094) aews3 (1873) 33F
9 draw aews3 (1859) emtunghi (2108) 33F
10 win kiengiang (1827) aews3 (1844) 16F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by aews3, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames