NamViet
Cờ nhanh: 2106 W3629D275L3151
Cờ chậm: 1515 W1D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose MaroonBell (1996) NamViet (2147) 24F
2 win NamViet (2122) MaroonBell (2021) 34F
3 win MaroonBell (2050) NamViet (2093) 36F
4 lose NamViet (2132) MaroonBell (2011) 30F
5 win MaroonBell (2039) NamViet (2104) 19F
6 lose NamViet (2138) HngMnh4 (2093) 36F
7 win NamViet (2120) hoaphuong22 (1895) 25F
8 win NamViet (2102) BaoTran (1870) 44F
9 win NamViet (2081) chanchet15 (1908) 18F
10 win jutta (2049) NamViet (2050) 30F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by NamViet, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames