NamViet
Cờ nhanh: 2222 W1821D137L1554
Cờ chậm: 1515 W1D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win NamViet (2188) whyisthat (2236) 30F
2 win NamViet (2156) trinhuk (2165) 36F
3 win mrvanly (2021) NamViet (2131) 38F
4 win NamViet (2104) mrvanly (2024) 27F
5 win vuaco1 (2026) NamViet (2075) 44F
6 win NamViet (2043) cubo2012 (2058) 41F
7 win Tamkhong (1960) NamViet (2015) 32F
8 win emtunghi (2058) NamViet (1979) 44F
9 win satangx1x (2072) NamViet (1960) 40F
10 lose NamViet (1973) satangx1x (2059) 50F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by NamViet, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames