Emtesong2016
Cờ nhanh: 1645 W6022D261L8475
Cờ chậm: 1663 W539D61L752)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Emtesong2016 (1629) hogiao (1648) 49F
2 win Emtesong2016 (1612) hogiao (1665) 49F
3 lose Emtesong2016 (1625) Mosu_3x (1704) 42F
4 lose Mosu_3x (1690) Emtesong2016 (1639) 36F
5 lose Emtesong2016 (1659) ngonhon (1851) 37F
6 lose ngonhon (1828) Emtesong2016 (1682) 45F
7 lose Emtesong2016 (1696) biguan (1746) 24F
8 win Emtesong2016 (1682) Cominh (1638) 31F
9 win Emtesong2016 (1660) hieukhoa (1900) 49F
10 lose hieukhoa (1891) Emtesong2016 (1669) 22F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Emtesong2016, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames