crAzicow
Cờ nhanh: 1695 W33D2L21
Cờ chậm: 1715 W15352D2152L13516)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win dai_Y (1607) crAzicow (1702) 41S
2 win crAzicow (1689) dai_Y (1620) 34S
3 win toisang (1620) crAzicow (1675) 31S
4 lose crAzicow (1690) Motoyola (1701) 41S
5 lose Motoyola (1685) crAzicow (1706) 18S
6 lose crAzicow (1722) thaone1 (1716) 38S
7 lose ricky248 (1714) crAzicow (1738) 33S
8 lose Johnlike (1629) crAzicow (1757) 71S
9 win crAzicow (1745) Johnlike (1641) 36S
10 win crAzicow (1729) AZ123 (1744) 51S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by crAzicow, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames