kufu
Cờ nhanh: 1875 W697D29L624
Cờ chậm: 1741 W24D0L7)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Saothudo (1866) kufu (1891) 25F
2 lose darknet (1944) kufu (1905) 34F
3 win kufu (1891) Lai_khach (1829) 39F
4 win Lai_khach (1844) kufu (1876) 23F
5 win kufu (1865) thaists (1707) 22F
6 win thaists (1718) kufu (1854) 19F
7 win kufu (1833) ducluyen (2035) 54F
8 lose ducluyen (2025) kufu (1843) 40F
9 lose Attrage_2020 (1786) kufu (1861) 34F
10 win HOANGHON2020 (1763) kufu (1848) 26F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kufu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames