DaisuCovit
Cờ nhanh: 1912 W412D21L370
Cờ chậm: 1921 W50D4L24)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ykc (1937) DaisuCovit (1927) 14F
2 lose DaisuCovit (L0A) Nnn (L0A) 0T
3 lose Profit (L0A) DaisuCovit (L0A) 44T
4 lose vinhaus (1926) DaisuCovit (1943) 23F
5 lose kingloh5 (1875) DaisuCovit (1961) 13F
6 lose DaisuCovit (1975) donayl (2021) 13F
7 lose donayl (2006) DaisuCovit (1990) 27F
8 win vubach (2020) DaisuCovit (1973) 23F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames