xuanhai1994
Cờ nhanh: 1834 W11917D1636L11454
Cờ chậm: 1906 W442D117L379)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose xuanhai1994 (1855) wenqingxu (1650) 32F
2 draw xuanhai1994 (1855) PG3008 (1836) 32F
3 win xuanhai1994 (1844) Tisco_TN (1698) 32F
4 win xuanhai1994 (1831) Sky123 (1759) 23F
5 lose xuanhai1994 (1850) botungto2013 (1731) 36F
6 lose xuanhai1994 (1866) arrowana (1843) 44F
7 win xuanhai1994 (1855) wenqingxu (1708) 20F
8 win xuanhai1994 (1838) cogacovit (1895) 78F
9 lose xuanhai1994 (1853) cogacovit (1880) 14F
10 draw xuanhai1994 (1853) QuangN3 (1872) 45F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by xuanhai1994, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames