U90
Cờ nhanh: 1940 W3624D124L3698
Cờ chậm: 1543 W3D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose U90 (1954) abxyz (1997) 34F
2 lose abxyz (1982) U90 (1969) 86F
3 win U90 (1955) ttvv (1897) 31F
4 win cuibap2002 (1873) U90 (1942) 39F
5 lose congamai (2009) U90 (1956) 25F
6 lose U90 (1968) gietvit (2076) 54F
7 lose gietvit (2063) U90 (1981) 49F
8 win michaeltfl (2018) U90 (1964) 34F
9 win playfast2017 (2016) U90 (1946) 29F
10 draw taipo (1855) U90 (1948) 23F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by U90, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames