So_a
Cờ nhanh: 1635 W5427D211L6657
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose antra1 (1678) So_a (1650) 21F
2 lose So_a (1666) antra1 (1662) 28F
3 win bctlvy (1623) So_a (1651) 29F
4 lose So_a (1667) cicinuhoang (1638) 46F
5 lose So_a (1684) tttyttt (1637) 36F
6 lose So_a (1702) PhamLai (1634) 31F
7 win So_a (1688) Ghetchoi1van (1626) 30F
8 win taxidriver (1646) So_a (1673) 25F
9 lose HNT_2019 (1592) So_a (1692) 20F
10 lose So_a (1712) HNT_2019 (1572) 29F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by So_a, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames