saigonUSA
Cờ nhanh: 1847 W9682D1003L9933
Cờ chậm: 1487 W0D0L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose quyty1953 (1854) saigonUSA (1863) 37F
2 lose saigonUSA (1874) andyorleans (2008) 45F
3 lose saigonUSA (1890) Cloud (1883) 51F
4 win ABCD2678 (1705) saigonUSA (1880) 44F
5 win T_aview (1878) saigonUSA (1864) 17F
6 lose saigonUSA (1880) T_aview (1862) 22F
7 lose kenkin12 (1901) saigonUSA (1895) 41F
8 win cano1 (1989) saigonUSA (1855) 4F
9 lose khanh (1779) saigonUSA (1873) 62F
10 lose saigonUSA (1889) James998 (1859) 53F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by saigonUSA, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames