Cloud
Cờ nhanh: 1963 W2921D172L2992
Cờ chậm: 1877 W71D6L54)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose TaKimAn (2010) Cloud (1977) 46F
2 win Cloud (1959) TaKimAn (2028) 49F
3 lose hoangk51 (1976) Cloud (1974) 22F
4 lose Cloud (1990) hoangk51 (1960) 53F
5 win thuanuaroi11 (2057) Cloud (1972) 88F
6 win Cloud (1953) thuanuaroi11 (2076) 39F
7 win quochuanbp (1998) Cloud (1936) 41F
8 lose Cloud (1951) downang_575 (1975) 27F
9 lose jutta (1994) Cloud (1966) 45F
10 lose Cloud (1980) nhat_huy (2019) 29F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Cloud, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames