benly001
Cờ nhanh: 1731 W1403D241L1437
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose benly001 (1761) choi_co_tang (1785) 2F
2 win choi_co_tang (1823) benly001 (1723) 22F
3 lose benly001 (1752) choi_co_tang (1794) 41F
4 lose choi_co_tang (1761) benly001 (1785) 20F
5 lose benly001 (1822) choi_co_tang (1724) 36F
6 lose choi_co_tang (1682) benly001 (1864) 20F
7 lose benly001 (1911) choi_co_tang (1635) 25F
8 lose benly001 (1929) iLose (1860) 19F
9 win benly001 (1915) HC (1853) 32F
10 win benly001 (1907) CEO (1630) 49F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by benly001, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames