Tiger8
Cờ nhanh: 1912 W23992D1795L20628
Cờ chậm: 1756 W26D1L8)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Tiger8 (1900) Haphuongan (1781) 39F
2 win Tiger8 (1885) b411 (1863) 29F
3 lose Tiger8 (1901) Viethuong (1897) 23F
4 lose Tiger8 (1918) Viethuong (1866) 55F
5 lose Tiger8 (1933) chessnut (1963) 26F
6 lose Tiger8 (1949) chessnut (1947) 58F
7 win quangnt1 (1880) Tiger8 (1935) 29F
8 win Tiger8 (1921) Bluediamond (1875) 40F
9 lose Bluediamond (1857) Tiger8 (1939) 41F
10 lose Tiger8 (1955) sacsac00 (1935) 26F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Tiger8, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames