bon_hongson
Cờ nhanh: 1929 W4192D254L5648
Cờ chậm: 2096 W780D200L833)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose laanhkhoa (2129) bon_hongson (1939) 32F
2 lose bon_hongson (1953) imking (2008) 34F
3 lose imking (1993) bon_hongson (1968) 36F
4 lose movinon82 (1986) bon_hongson (1983) 29F
5 lose bon_hongson (1999) movinon82 (1970) 22F
6 lose bon_hongson (2016) arrowana (1981) 18F
7 win laanhkhoa (2177) bon_hongson (1995) 31F
8 win bon_hongson (1976) hochoi1990 (2108) 44F
9 win hochoi1990 (2129) bon_hongson (1955) 24F
10 win bon_hongson (1936) danmientay (2052) 31F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by bon_hongson, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames