LenhhoXung
Cờ nhanh: 2030 W285D14L192
Cờ chậm: 2209 W90D8L37)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tuthanxam (1978) LenhhoXung (2016) 34F
2 win thutrang04 (2079) LenhhoXung (1998) 13F
3 win LenhhoXung (1987) XnomercyX (1842) 29F
4 win XnomercyX (1854) LenhhoXung (1975) 20F
5 lose LenhhoXung (1992) ahshark (1959) 35F
6 win ahshark (1974) LenhhoXung (1977) 27F
7 lose LenhhoXung (1998) Ainuh (1814) 47F
8 win Ainuh (1825) LenhhoXung (1987) 34F
9 win Thuyle188 (2029) LenhhoXung (1970) 35F
10 win suhin (1947) LenhhoXung (1955) 17F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by LenhhoXung, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames