phoenix207
Cờ nhanh: 1982 W14817D3864L14197
Cờ chậm: 1944 W73D21L40)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose phoenix207 (1996) weidongc (2059) 25F
2 win phoenix207 (1958) binh___dinh (2059) 33F
3 lose binh___dinh (2030) phoenix207 (1987) 28F
4 win phoenix207 (1968) vunam161105 (2097) 36F
5 lose ducluyen (1919) phoenix207 (1986) 32F
6 win phoenix207 (1972) ducluyen (1933) 21F
7 win phoenix207 (1958) anh_thang957 (1909) 65F
8 win anh_thang957 (1924) phoenix207 (1943) 48F
9 win phoenix207 (1928) kufu (1927) 13F
10 lose cotuonglata (2004) phoenix207 (1942) 65F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by phoenix207, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames