phoenix207
Cờ nhanh: 2002 W16060D4199L15402
Cờ chậm: 1944 W73D21L40)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win phoenix207 (1988) kyduyen9999 (1940) 56F
2 win kyduyen9999 (1955) phoenix207 (1973) 82F
3 lose vubach (2088) phoenix207 (1985) 53F
4 win phoenix207 (1968) duchieuxx (2015) 36F
5 lose duchieuxx (2000) phoenix207 (1983) 37F
6 lose nhat_huy (2215) phoenix207 (1992) 83F
7 lose phoenix207 (2002) nhat_huy (2205) 44F
8 lose DiuDiu (1907) phoenix207 (2021) 52F
9 win phoenix207 (2008) DiuDiu (1920) 30F
10 draw phoenix207 (2011) ha123 (1906) 118F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by phoenix207, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames