VuaCoMom
Cờ nhanh: 1943 W2933D717L2545
Cờ chậm: 1993 W385D101L313)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win VuaCoMom (1929) Saigongo (1881) 71F
2 lose VuaCoMom (1944) chandai9x (1961) 84F
3 draw VuaCoMom (1944) phuchue (1941) 132F
4 win VuaCoMom (1928) phuchue (1957) 9F
5 draw Svyzt (1782) VuaCoMom (1932) 60F
6 win VuaCoMom (1922) Toy4Runner (1739) 25F
7 win VuaCoMom (1912) anhson_cr (1728) 11F
8 win VuaCoMom (1899) Nini09 (1832) 59F
9 win VuaCoMom (1886) chuongtwo (1805) 44F
10 win VuaCoMom (1872) chuongtwo (1819) 40F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by VuaCoMom, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames