kingloh5
Cờ nhanh: 1822 W6914D690L6325
Cờ chậm: 1848 W291D51L220)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose kingloh5 (1835) justin_t (1929) 53F
2 lose kingloh5 (1854) mrghx (1725) 45F
3 win kingloh5 (1837) paul73 (1872) 50F
4 lose kingloh5 (1855) IOU (1776) 38F
5 lose U90 (1872) kingloh5 (1870) 26F
6 win kingloh5 (1853) U90 (1889) 40F
7 lose lichsieu (1824) kingloh5 (1870) 44F
8 draw kingloh5 (1871) lichsieu (1823) 48F
9 lose kingloh5 (1888) moon180 (1833) 42F
10 win moon180 (1848) kingloh5 (1873) 45F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kingloh5, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames