kingloh5
Cờ nhanh: 1917 W5759D570L5293
Cờ chậm: 1930 W287D51L211)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose kingloh5 (1938) chipheo_ha12 (1759) 29F
2 win kingloh5 (1927) chipheo_ha12 (1770) 27F
3 lose Orn (1843) kingloh5 (1946) 19F
4 win kingloh5 (1933) Orn (1856) 45F
5 draw cophonui (1805) kingloh5 (1941) 37F
6 win kingloh5 (1929) cophonui (1817) 34F
7 lose Dongchi_x (1785) kingloh5 (1949) 23F
8 win kingloh5 (1934) killerbee71 (1924) 27F
9 win kingloh5 (1916) huanqb (2013) 50F
10 lose fredow (1872) kingloh5 (1933) 42F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kingloh5, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames