killerbee71
Cờ nhanh: 2213 W5117D394L4590
Cờ chậm: 2149 W63D3L10)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw keicheng (2181) killerbee71 (2213) 60F
2 win killerbee71 (2198) keicheng (2196) 53F
3 win hocklin1964 (1974) killerbee71 (2189) 47F
4 win playfast2017 (2005) killerbee71 (2179) 45F
5 win killerbee71 (2168) laotan (2006) 54F
6 win sir_balakha (2211) killerbee71 (2151) 14F
7 win killerbee71 (2133) VietHoang (2223) 26F
8 lose killerbee71 (2147) VietHoang (2209) 45F
9 lose Szep (2020) killerbee71 (2167) 24F
10 win killerbee71 (2155) Szep (2032) 77F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by killerbee71, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames