myfarmer
Cờ nhanh: 1798 W8286D1197L9488
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose NTT1979 (1803) myfarmer (1814) 29F
2 win NTT1979 (1819) myfarmer (1798) 52F
3 lose myfarmer (1814) dalatngaymoi (1783) 51F
4 win dalatngaymoi (1799) myfarmer (1798) 52F
5 lose myfarmer (1813) tdnguyen (1831) 48F
6 win myfarmer (1797) abraham2014 (1828) 45F
7 lose myfarmer (1813) abraham2014 (1812) 15F
8 lose stiwrx (1856) myfarmer (1828) 20F
9 lose myfarmer (1839) tci (1974) 23F
10 lose myfarmer (1851) tci (1962) 26F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by myfarmer, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames