tocchien1994
Cờ nhanh: 1536 W2D0L0
Cờ chậm: 2160 W298D25L216)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win haimuamua (2051) tocchien1994 (2147) 69S
2 win minhtue_2 (2072) tocchien1994 (2133) 19S
3 win tocchien1994 (2118) minhtue_2 (2087) 21S
4 lose tocchien1994 (2134) bacmay (2105) 19S
5 lose bacmay (2088) tocchien1994 (2151) 28S
6 lose tocchien1994 (2160) phuchuy123 (2368) 28S
7 win Nhatktvt01 (2196) tocchien1994 (2143) 30S
8 win tocchien1994 (2123) TaCongKhiem1 (2288) 17S
9 win arie (1894) tocchien1994 (2114) 34S
10 win tocchien1994 (2099) chancuu (2086) 42S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tocchien1994, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames