bacbinh
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1956 W9020D1080L8597)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose aguang (1951) bacbinh (1972) 24S
2 lose Tranbinh2007 (2018) bacbinh (1987) 28S
3 lose bacbinh (2002) Tranbinh2007 (2003) 26S
4 lose bacbinh (2019) latan (1969) 64S
5 win latan (1984) bacbinh (2004) 51S
6 lose bacbinh (2021) caiden9999 (1967) 43S
7 lose bacbinh (2035) manhphung95 (2077) 27S
8 lose manhphung95 (2062) bacbinh (2050) 28S
9 lose nhat_huy (2225) bacbinh (2061) 21S
10 win bacbinh (2050) ng_truc76 (1896) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by bacbinh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames