kem
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1956 W487D83L483)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw TM110914 (2117) kem (1946) 49S
2 lose UNITEDSTATE (1985) kem (1961) 29S
3 win kem (1944) UNITEDSTATE (2002) 23S
4 lose kem (1960) gauthancong (1950) 29S
5 lose gauthancong (1933) kem (1977) 34S
6 draw hung_lehuy (2055) kem (1975) 89S
7 win kem (1956) hung_lehuy (2074) 39S
8 win Duisburg1963 (1849) kem (1943) 25S
9 win spanky (2117) kem (1922) 30S
10 lose kem (1932) spanky (2107) 19S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kem, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames