ducans
Cờ nhanh: 1963 W19057D2765L17390
Cờ chậm: 1531 W2D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ducans (1984) thephuong01 (1814) 26F
2 win thephuong01 (1825) ducans (1973) 38F
3 lose XaXoai (1902) ducans (1991) 31F
4 win XaXoai (1916) ducans (1977) 58F
5 win xuangiang (1922) ducans (1963) 47F
6 win ducans (1948) xuangiang (1937) 48F
7 win ducans (1931) lechi23h (1967) 67F
8 lose lechi23h (1952) ducans (1946) 38F
9 win ducans (1931) tdnguyen (1904) 26F
10 win tdnguyen (1920) ducans (1915) 25F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ducans, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames