ducans
Cờ nhanh: 2025 W22170D3213L20325
Cờ chậm: 1531 W2D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ducans (2004) FfaM (2196) 21F
2 draw FfaM (2201) ducans (1999) 34F
3 draw Manh1960 (1913) ducans (2001) 39F
4 win Bienman2021 (1975) ducans (1986) 24F
5 lose kufu (1905) ducans (2005) 17F
6 draw fats (1853) ducans (2009) 34F
7 win ducans (1997) fats (1865) 66F
8 win pp26 (2218) ducans (1975) 34F
9 lose ducans (1984) pp26 (2209) 72F
10 lose Donghuong (2000) ducans (2000) 55F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ducans, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames