ducans
Cờ nhanh: 2057 W19486D2815L17773
Cờ chậm: 1531 W2D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose co_ma (2052) ducans (2073) 31F
2 draw ducans (2073) co_ma (2052) 39F
3 lose ducans (2089) meco (2086) 31F
4 lose vanthuy61 (1890) ducans (2111) 43F
5 lose ducans (2127) gdbs (2101) 29F
6 win hoangk51 (2026) ducans (2114) 33F
7 win ducans (2101) chitcho (2032) 32F
8 win chitcho (2046) ducans (2087) 23F
9 win ahin (2166) ducans (2069) 44F
10 lose ducans (2082) ahin (2153) 27F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ducans, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames