ducans
Cờ nhanh: 2011 W21087D3049L19276
Cờ chậm: 1531 W2D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ducans (1999) x_lam (1883) 34F
2 lose x_lam (1863) ducans (2019) 48F
3 win ducans (2001) khoile (2086) 53F
4 win ducans (1987) vantutd (1938) 50F
5 draw ducans (1983) medioky (2144) 31F
6 win ducans (1968) thapmuoisen (1948) 37F
7 lose WuHan (2128) ducans (1979) 106F
8 win ducans (1960) gathoima (2060) 67F
9 lose gathoima (2047) ducans (1973) 32F
10 win Binhphong_Ma (2018) ducans (1956) 28F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ducans, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames