ducans
Cờ nhanh: 2024 W20750D2994L18969
Cờ chậm: 1531 W2D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ducans (2010) kientinh (1960) 23F
2 win ducans (1997) ngtandung (1917) 30F
3 lose ngtandung (1898) ducans (2016) 27F
4 win Lihong (1962) ducans (2002) 42F
5 win ducans (1986) dangthanh72 (2015) 21F
6 win ducans (1969) Yeeeeeeeeeee (2012) 28F
7 win Yeeeeeeeeeee (2030) ducans (1951) 29F
8 lose tuanvinh27 (2098) ducans (1962) 29F
9 lose ducans (1972) WuHan (2141) 37F
10 lose WuHan (2130) ducans (1983) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ducans, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames