mouse60
Cờ nhanh: 1571 W45D1L37
Cờ chậm: 1791 W12089D1728L10905)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ducquangk (1645) mouse60 (1811) 30S
2 win mouse60 (1800) ducquangk (1656) 47S
3 lose Goldentiger (1877) mouse60 (1814) 23S
4 lose mouse60 (1831) Linhxuanshh (1795) 45S
5 lose mouse60 (1849) Orn (1782) 60S
6 win Orn (1796) mouse60 (1835) 39S
7 win mouse60 (1808) Ton_Vu (1738) 27S
8 lose Ton_Vu (1698) mouse60 (1848) 63S
9 win mouse60 (1832) jackyvnn1981 (1859) 33S
10 win jackyvnn1981 (1876) mouse60 (1815) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mouse60, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames