mouse60
Cờ nhanh: 1571 W45D1L37
Cờ chậm: 1710 W14841D2139L13322)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose mouse60 (1725) taitinh (1732) 55S
2 lose taitinh (1716) mouse60 (1741) 53S
3 win mouse60 (1724) phanthiet95 (1780) 15S
4 win thanh_tuong (1793) mouse60 (1706) 18S
5 lose mouse60 (1724) ongbay (1651) 37S
6 lose MaWait (1722) mouse60 (1740) 14S
7 win mouse60 (1724) MaWait (1738) 26S
8 win tinhban97230 (1608) mouse60 (1712) 23S
9 lose mouse60 (1725) Lll78New (1817) 55S
10 lose mouse60 (1738) Lll78New (1804) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mouse60, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames