phamlinhcat
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1804 W624D52L561)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw NguaHoang07 (1658) phamlinhcat (1808) 90S
2 win Vitbeoday (1744) phamlinhcat (1794) 35S
3 win phamlinhcat (1778) thanhphong22 (1784) 52S
4 lose Chiquyen (1821) phamlinhcat (1793) 32S
5 win atjoan (1704) phamlinhcat (1780) 28S
6 win phamlinhcat (1766) atjoan (1718) 41S
7 lose DaoKhanh (1962) phamlinhcat (1776) 20S
8 lose BANKAI (1855) phamlinhcat (1790) 18S
9 lose Serene (1792) phamlinhcat (1806) 30S
10 lose phamlinhcat (1818) CAO____KY (1930) 49S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by phamlinhcat, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames