kb888811
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1781 W5689D1038L5611)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw kb888811 (1782) lucky8 (1727) 93S
2 lose kb888811 (1795) tapchoi001 (1876) 29S
3 lose kb888811 (1812) Acura2020 (1756) 14S
4 win kb888811 (1797) Acura2020 (1771) 38S
5 lose kb888811 (1811) VY1508 (1859) 69S
6 lose kb888811 (1826) VY1508 (1844) 47S
7 lose kb888811 (1837) kohtiamlye (1998) 9S
8 lose kb888811 (1852) SongNhue (1869) 42S
9 lose kb888811 (1868) KW2007 (1864) 23S
10 win kb888811 (1854) thieulamtu07 (1797) 21S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kb888811, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames