phaotunghoan
Cờ nhanh: 1511 W132D2L232
Cờ chậm: 1889 W4188D481L3907)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose phaotunghoan (1522) HungBui (1660) 23F
2 lose HungBui (1648) phaotunghoan (1534) 15F
3 win JimmyHung (1721) phaotunghoan (1878) 61S
4 win phaotunghoan (1863) Kaka_N7 (1835) 85S
5 lose Kaka_N7 (1818) phaotunghoan (1880) 19S
6 lose phaotunghoan (1548) Monterey (1597) 13F
7 lose Monterey (1582) phaotunghoan (1563) 30F
8 lose sapong (1733) phaotunghoan (1900) 24S
9 lose co_thanhhoa (2008) phaotunghoan (1913) 34S
10 win Mrtay (1820) phaotunghoan (1900) 45S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by phaotunghoan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames