semarang
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1691 W2147D333L2393)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win semarang (1673) AnAn (1742) 45S
2 lose AnAn (1728) semarang (1687) 34S
3 draw hungtran49 (1737) semarang (1686) 47S
4 win semarang (1672) chucbao (1639) 23S
5 win chucbao (1654) semarang (1657) 31S
6 win semarang (1642) John123 (1630) 25S
7 win semarang (1621) un007 (1792) 16S
8 win semarang (1607) John_69 (1553) 60S
9 lose semarang (1621) HaiDao3 (1663) 18S
10 lose un007 (1780) semarang (1632) 18S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by semarang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames