semarang
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1805 W1600D244L1788)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win semarang (1789) lucky8 (1812) 27S
2 lose lucky8 (1796) semarang (1805) 29S
3 win semarang (1789) lucky8 (1812) 39S
4 win semarang (1773) chucbao (1796) 28S
5 lose chucbao (1780) semarang (1789) 34S
6 lose semarang (1801) bluesea2020 (1907) 20S
7 lose bluesea2020 (1894) semarang (1814) 16S
8 win bijo269 (1806) semarang (1798) 20S
9 draw semarang (1798) ssajia (1824) 66S
10 win semarang (1782) rotv2 (1788) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by semarang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames