semarang
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1711 W1128D156L1270)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win conmeohoang (1712) semarang (1695) 36S
2 win letampa (1757) semarang (1677) 31S
3 lose semarang (1691) letampa (1743) 36S
4 lose Hellen_3456 (1704) semarang (1707) 7S
5 win semarang (1691) Hellen_3456 (1720) 11S
6 lose steveharvey (1707) semarang (1707) 35S
7 lose semarang (1724) steveharvey (1690) 25S
8 win hungtuong (1727) semarang (1708) 91S
9 win semarang (1692) neverthua (1693) 10S
10 win Hennry111 (1814) semarang (1672) 29S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by semarang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames