haiming
Cờ nhanh: 1570 W12D0L8
Cờ chậm: 1645 W1885D261L1941)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tonytp2 (1635) haiming (1661) 24S
2 lose johnny_ho (1694) haiming (1676) 29S
3 win thichde (1681) haiming (1660) 39S
4 lose Learner74 (1669) haiming (1676) 28S
5 win choon2 (1618) haiming (1662) 51S
6 win haiming (1648) minhthong01 (1583) 47S
7 win chienthang (1652) haiming (1632) 36S
8 lose bill888 (1521) haiming (1651) 18S
9 draw masterchc3 (1579) haiming (1653) 41S
10 win amigos (1616) haiming (1638) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by haiming, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames