mr_khoan
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1601 W3751D893L4363)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win NATHADOEURN (1600) mr_khoan (1585) 35S
2 draw HAHUY2020 (1574) mr_khoan (1585) 52S
3 lose phu (1724) mr_khoan (1597) 24S
4 lose phu (1712) mr_khoan (1609) 28S
5 lose mr_khoan (1618) hiepnhat108 (1830) 41S
6 draw bocang (1650) mr_khoan (1618) 80S
7 lose looser (1851) mr_khoan (1627) 25S
8 lose mr_khoan (1637) looser (1841) 12S
9 lose Phamngoc1 (1672) mr_khoan (1652) 67S
10 draw tongseng (1652) mr_khoan (1652) 51S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mr_khoan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames