mr_khoan
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1562 W3421D813L3986)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose congagacon (1539) mr_khoan (1579) 58S
2 win congagacon (1554) mr_khoan (1564) 26S
3 lose ckkchia (1607) mr_khoan (1579) 12S
4 lose ckkchia (1591) mr_khoan (1595) 14S
5 lose mr_khoan (1607) Congloi_1990 (1724) 44S
6 lose mr_khoan (1621) hung01 (1660) 13S
7 lose hung01 (1645) mr_khoan (1636) 37S
8 lose NhuCuongN (1703) mr_khoan (1650) 41S
9 draw phan (1736) mr_khoan (1648) 83S
10 win mr_khoan (1630) tamnhan (1705) 29S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mr_khoan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames