not2good
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1587 W2300D269L2408)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose lamgiang (1655) not2good (1601) 42S
2 draw Bill1969 (1601) not2good (1601) 132S
3 win AndyDuyTran (1680) not2good (1583) 68S
4 win not2good (1563) AndyDuyTran (1700) 23S
5 draw truongson45 (1626) not2good (1562) 81S
6 draw Hung_2019 (1480) not2good (1564) 46S
7 win saty (1480) not2good (1551) 39S
8 win not2good (1534) halfmoonbay (1587) 34S
9 win not2good (1516) halfmoonbay (1605) 52S
10 lose forfun123 (1597) not2good (1529) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by not2good, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames