lee1000
Cờ nhanh: 1424 W1D0L9
Cờ chậm: 1730 W10350D1123L11835)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win lee1000 (1714) kentoronto (1736) 82S
2 lose lee1000 (1737) jlee1002 (1873) 57S
3 lose jlee1002 (1846) lee1000 (1764) 27S
4 lose lee1000 (1790) ae1 (1876) 100S
5 win ae1 (1918) lee1000 (1748) 33S
6 win lee1000 (1702) ae1 (1964) 38S
7 lose ae1 (1946) lee1000 (1720) 82S
8 lose WilliamTrinh (1737) lee1000 (1735) 68S
9 lose lee1000 (1746) LAiTA (1904) 69S
10 lose lee1000 (1761) QTC (1775) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lee1000, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames