xichbich
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1427 W13554D1254L16216)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw xichbich (1426) dameco (1474) 19S
2 win ritchie (1469) xichbich (1409) 19S
3 lose xichbich (1424) ritchie (1454) 66S
4 win Ngocnghiem (1491) xichbich (1406) 24S
5 lose xichbich (1420) Ngocnghiem (1477) 68S
6 draw tuongu (1460) xichbich (1419) 88S
7 lose xichbich (1410) Xepcobotui (1443) 20S
8 lose xichbich (1425) Xepcobotui (1428) 48S
9 win xichbich (1408) tamchot (1449) 38S
10 lose vietniceguy (1405) xichbich (1398) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by xichbich, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames