MINHHOANGLE4
Cờ nhanh: 1626 W310D8L334
Cờ chậm: 1474 W9013D804L10041)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose MINHHOANGLE4 (1490) tenla01 (1473) 29S
2 lose Bongda (1558) MINHHOANGLE4 (1504) 32S
3 lose MINHHOANGLE4 (1519) Bongda (1543) 35S
4 lose Manhtuan (1638) MINHHOANGLE4 (1531) 113S
5 win MINHHOANGLE4 (1511) Manhtuan (1658) 72S
6 lose MINHHOANGLE4 (1521) vuinha (1726) 48S
7 lose vuinha (1716) MINHHOANGLE4 (1531) 30S
8 lose ditnhom (1607) MINHHOANGLE4 (1545) 75S
9 lose MINHHOANGLE4 (1560) ditnhom (1592) 33S
10 win MINHHOANGLE4 (1544) Phi1980 (1550) 44S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MINHHOANGLE4, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames