sourgrape
Cờ nhanh: 1498 W2D0L2
Cờ chậm: 1764 W5298D356L5110)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose sourgrape (1780) dac1234 (1766) 49S
2 win dac1234 (1782) sourgrape (1764) 34S
3 win sourgrape (1747) quyenquang (1798) 88S
4 lose quyenquang (1783) sourgrape (1762) 65S
5 lose taurus9999 (1850) sourgrape (1775) 44S
6 lose cancau (1772) sourgrape (1791) 33S
7 win cancau (1788) sourgrape (1775) 87S
8 lose yenhoa7 (1549) sourgrape (1798) 47S
9 win gengyu88 (1730) sourgrape (1784) 43S
10 lose choicungkho (1606) sourgrape (1805) 44S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by sourgrape, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames