khoatung
Cờ nhanh: 1437 W17D0L22
Cờ chậm: 1611 W6492D195L6768)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose vantrong (1531) khoatung (1630) 29S
2 win vxlieu (1630) khoatung (1614) 79S
3 lose bietkick2021 (1840) khoatung (1623) 28S
4 lose khoatung (1633) bietkick2021 (1830) 21S
5 lose buichinhhuu (1680) khoatung (1647) 30S
6 win khoatung (1629) buichinhhuu (1698) 20S
7 lose phm (1529) khoatung (1648) 19S
8 lose vanson93 (1733) khoatung (1661) 97S
9 win khoatung (1645) GaLoi (1669) 35S
10 lose khoatung (1653) cotuong123 (1903) 31S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by khoatung, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames