bill888
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1663 W12080D632L11871)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose conanzai73 (1650) bill888 (1679) 37S
2 win bill888 (1663) conanzai73 (1666) 39S
3 win johnnyhuyen (1853) bill888 (1641) 52S
4 lose bill888 (1651) johnnyhuyen (1843) 38S
5 win tigerroar (1588) bill888 (1637) 31S
6 win bill888 (1622) tigerroar (1603) 36S
7 win bill888 (1604) battai (1674) 45S
8 win bill888 (1588) vichihoang (1617) 28S
9 lose bill888 (1604) Staycy123 (1602) 26S
10 lose Linhbui75 (1639) bill888 (1619) 37S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by bill888, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames