elizabeth
Cờ nhanh: 1491 W38D1L38
Cờ chậm: 1601 W15727D1228L15655)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose nickyeoh1 (1667) elizabeth (1615) 24S
2 lose doanduc1952 (1517) elizabeth (1634) 33S
3 win nickyeoh1 (1703) elizabeth (1616) 42S
4 lose return (1697) elizabeth (1629) 35S
5 win elizabeth (1610) return (1716) 30S
6 lose Namkha1959 (1654) elizabeth (1625) 14S
7 lose vnp (1447) elizabeth (1646) 27S
8 lose elizabeth (1659) leda (1744) 11S
9 lose thocon (1672) elizabeth (1675) 20S
10 win elizabeth (1659) jaco_vu (1660) 18S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by elizabeth, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames