elizabeth
Cờ nhanh: 1491 W38D1L38
Cờ chậm: 1579 W19423D1339L19250)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose lad1510 (1619) elizabeth (1594) 57S
2 win elizabeth (1575) wenwenwen (1679) 1S
3 lose wenwenwen (1666) elizabeth (1588) 43S
4 win nguyenhctl (1535) elizabeth (1574) 31S
5 win elizabeth (1559) conngua (1553) 31S
6 win conngua (1569) elizabeth (1543) 34S
7 lose elizabeth (1558) xomtruong (1565) 50S
8 win sonchung (1571) elizabeth (1542) 22S
9 lose Courtney (1681) elizabeth (1554) 2S
10 lose Sat_Thu2021 (1565) elizabeth (1570) 2S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by elizabeth, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames